Kapitel

1. MS - en översikt - Fredik Piehl och Jan Lycke 140527

2. Organisation av MS-vården i Sverige - J Hillert och Fredrik Piehl 140527

3. Diagnostik av MS
-Diagnostik - A Svenningsson 160525
-Prognos - Björn Runmarker – 120619

Specifik behandling
-MS-specifik behandling - A Svenningsson 121114
Kapitlet har granskats av MS-sällskapets läkemedelsutskott

5. Symptomatisk behandling 
-Spasticitet.pdf - Jan Lycke – 120707
-Smärta - S Fredrikson/A Österberg 131021
-Fatigue.pdf - Sten Fredriksson – 120610
-Ataxi och tremor.pdf - Jan Lycke – 120707
-Neuropsykiatriska symptom - P Brenner - 160525
-Kognitiva symptom- I Rorsman 140602
-Blåsrubbningar - M Vrethem - 160525
-Sexuell dysfunktion.pdf - A Brattberg, B Hulter - 120617
-Gastrointestinala symptom - Magnus Vrethem – 160525
-Vård av människor med avancerad MS - A Ekström/O Andersen 080303

6. MS omhändertagande 
-Konsultationen - Magnus Vrethem – 160525
-Omvårdnad.pdf - K Gottberg/Å Myr – 120917
-Arbetsterapi.pdf - Eva Månsson Lexell – 120914
-Sjukgymnastik - A Wickström 081128
-Psykosocialt omhändertagande.pdf - Margareta Svensson – 120905
-Rehabilitering.pdf - J Lexell, R Levi 121101
-Etiska överväganden.pdf - Peter A Sundström – 120619

Intresseorganisationer 
-Intresseorganisationer - Anne Thelander – 160525

Funktionsskalor
-Funktionsskalor - Jan Fagius – 160525Metodboken_files/O%CC%88versikt140527.pdfhttp://www.mssallskapet.se/1.pdfMetodboken_files/Organisation.pdfMetodboken_files/diagnostik.pdfMetodboken_files/Prognos.pdfMetodboken_files/MSspecbeh.pdfMetodboken_files/Spasticitet.pdfhttp://www.mssallskapet.se/5smarta.pdfMetodboken_files/Fatigue.pdfMetodboken_files/Ataxi%20och%20tremor.pdfhttp://www.mssallskapet.se/5psyk.pdfMetodboken_files/Neuropsyk.pdfMetodboken_files/Kognition140602p.pdfMetodboken_files/blasrubbningar.pdfMetodboken_files/Sexuell%20dysfunktion.pdfMetodboken_files/Gastrointestinal.pdfhttp://www.mssallskapet.se/Komplikationsfas.pdfMetodboken_files/konsultationen.pdfMetodboken_files/omva%CC%8Ardnad.pdfMetodboken_files/Arbetsterapi_120919.pdfhttp://www.mssallskapet.se/6sjukgymnastik.pdfMetodboken_files/Psykosocialt%20omha%CC%88ndertagande.pdfMetodboken_files/Rehabilitering.pdfMetodboken_files/Etiska%20o%CC%88verva%CC%88ganden.pdfMetodboken_files/organisationer.pdfMetodboken_files/Funktionsskalor.pdfMetodboken_files/Sma%CC%88rta_131021p.pdfshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6shapeimage_2_link_7shapeimage_2_link_8shapeimage_2_link_9shapeimage_2_link_10shapeimage_2_link_11shapeimage_2_link_12shapeimage_2_link_13shapeimage_2_link_14shapeimage_2_link_15shapeimage_2_link_16shapeimage_2_link_17shapeimage_2_link_18shapeimage_2_link_19shapeimage_2_link_20shapeimage_2_link_21shapeimage_2_link_22shapeimage_2_link_23shapeimage_2_link_24shapeimage_2_link_25

Metodboken är uppdelad i kapitel enligt nedan som du laddar hem

genom att klicka på respektive rubrik. Filerna är i PDF-format.

Datum för uppdatering framgår nedan.

Medverkande:


Överläkare

Axel Brattberg

Neurologkliniken, Akademiska Sjukhuset Uppsala


ST-läkare, doktorand

Philip Brenner

Psykiatri Nordväst, Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm


Docent, överläkare

Jan Fagius

Neurologkliniken, Akademiska Sjukhuset Uppsala


Professor, överläkare

Sten Fredrikson

Neurolog klin, Karolinska Universitets sjh, Huddinge Stockholm


Leg sjuksköterska, med dr,

Kristina Gottberg

Sektionen för omvårdnad, NVS, Karolinska Institutet, Stockholm


Professor, överläkare

Jan Hillert

Neurolog klin, Karolinska Universitets sjh, Huddinge Stockholm


Professor, överläkare

Fredrik Piehl

Neurolog klin, Karolinska Universitets sjh,

Solna Stockholm


Auktoriserad klinisk sexolog (NACS), Dr Med vet

Birgitta Hulter

SESAM AB Uppsala/Stockholm


Professor, överläkare

Jan Lexell

Rehabcentrum Lund-Orup, Orupssjukhuset Lund


Docent, överläkare

Jan Lycke

Neurologkliniken, Sahlgrenska Univ sjukhuset Göteborg


Leg sjuksköterska, enhetschef

Åke Myr

Neurolog klin, Karolinska Univ sjukhuset, Solna Stockholm


Chefarbetsterapeut

Eva Månsson-Lexell

Universitetssjukhuset i Lund 221 85 LUND


Överläkare, med dr

Björn Runmarker

Neurologmott, Sahlgrenska Univ sjh, Östra Göteborg


Docent, överläkare

Magnhild Sandberg

Neurolog klin, Lunds Universitetssjukhus Lund


Leg Psykolog, specialist i neuropsykologi, PhD

I. Rorsman

Neurolog klin, Lunds Universitetssjukhus Lund


Docent, överläkare

Peter Sundström

Neurolog klin, Norrlands Univ sjukhus Umeå


Docent, överläkare

Anders Svenningsson

Neurolog klin, Norrlands Univ sjukhus Umeå


Kurator

Margareta Svensson

Neurosjukvården, Sahlgrenska Univ sjh Göteborg


Docent, överläkare

Magnus Vrethem

Neurolog klin, Universitetssjukhuset Linköping


Leg sjukgymnast

Anne Wickström

KFUM Umeå Umeå


Kurator

Pia Wiklund

Neurolog klin, Karolinska Univ sjukhuset, Solna Stockholm


Överläkare, med dr

Anders Österberg

Neurolog mott, Motala lasarett Motala


Professor, överläkare

Oluf Andersen

Neurologen Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Göteborg


Anita Ekström

Vegahusen Avd 40A, Göteborg


Redaktionell grupp SMSS:


Peter Sundström (ordf)

Magnus Vrethem

Fredrik Walentin


INFORMATION
IN ENGLISH
English_info.html