Svenska MS-sällskapet är en sammanslutning för aktiva eller tidigare aktiva yrkesutövande personer i sjukvården eller till sjukvården nära ansluten verksamhet, samt för forskare som har intresse av sjukdomen Multipel Skleros

NYHET 160912 - Uppdateringar

Nu har vi börjat publicera de nya behandlingsriktlinjerna! Se denna temporära sida för att ta del av nyheterna!

Senaste uppdatering 160908

INFORMATION
IN ENGLISH
English_info.html
PRENUMERERA PÅ VÅRT
NYHETSBREV!
Få information om viktiga uppdateringar, möten och andra nyheter!http://mssallskapet.us5.list-manage2.com/subscribe?u=21fdc1066ff7a6fca30f058ac&id=094c050c49
Ms-sällskapet rekommenderar
Checklistor
för läkemedelsbehandlingarChecklistor.html
-MIST  -
Multiple Sclerosis International Stem Cell Transplant Trial
Remittera lämpliga patienter!Start_files/MIST.pdf

NYHET 160908 - MS-fonden

Sök forskningsmedel från MS-forskningsfonden! Ansök senast 1 oktober! MSfonden16.pdf

ANSÖK OM MEDEL SENAST 1 OKTOBER!Start_files/MSfonden16.pdf
-> PATIENTINFORMATIONhttp://www.mssallskapet.se/Start_files/gravidreg.pdf
-> FÖR VÅRDGIVAREhttp://www.mssallskapet.se/Start_files/gravreg.pdf