Svenska MS-sällskapet är en sammanslutning för aktiva eller tidigare aktiva yrkesutövande personer i sjukvården eller till sjukvården nära ansluten verksamhet, samt för forskare som har intresse av sjukdomen Multipel Skleros

Senaste uppdatering 160525

INFORMATION
IN ENGLISH
English_info.html

NYHET 141003

Checklista för Aubagio, nya rekommendationer för Nab:ar vid interferon Beta samt anti-läkemedelsantikroppar vid Tysabri publicerade.

NYHET 141006

ÅRSMÖTE 26 NOVEMBER - program och inbjudan

publicerat!

NYHET 141029

Checklista Tysabri & Interferon, rättelse - ej nödvändigt med Nab-prov före behandlingsstart!

NYHET 141102

Gravidtetsregister för Gilenya & Aubagio, information för patienter och vårdgivare

NYHET 141201

Uppdaterade dokument om Mabthera och Tecfidera (ett PML-fall)

Samtliga checklistor uppdaterade

NYHET 141222

Tecfidera checklistan uppdaterad (njurstatus)

NYHET 150224

Manual till ”MS-kollen” har publicerats och finns under

”Checklistor”

NYHET 150808

Behandlingsrekommendationer och checklista för Plegridy

har publicerats

NYHET 151020

Program till årsmötet finns nu publicerat

NYHET 151029

Uppdaterad checklista och information om Tefidera, blodprovskontroller var 3:e mån.

NYHET 160101

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vid MS

länk till läkemedelsverkets hemsida


Svenska MS-Sällskapets
HEDERSMEDLEMMAR

 2003 Magnus Sederholm
 2005 Magnhild Sandberg
 2006 Bengt-Erik Jönsson
 2007 Oluf Andersen
 2008 Leszek Stawiarz
 2009 Jennifer Freeman
 2010 Stefan Käll
 2011 Louise Hoffsten
 2012 Hans Link
 2013 Jan Fagius
 2014 Hans Hägglund
 2015 Richard Birgander
Håll dig informerad!
PRENUMERERA PÅ VÅRT
NYHETSBREV!
Få information om viktiga uppdateringar, möten och andra nyheter!http://mssallskapet.us5.list-manage2.com/subscribe?u=21fdc1066ff7a6fca30f058ac&id=094c050c49
Ms-sällskapet rekommenderar
Checklistor
för läkemedelsbehandlingarChecklistor.html
Multinationellt register 
GILENYA & AUBAGIO
under graviditet

PATIENTINFORMATION

INFORMATION TILL VÅRDGIVARE
Start_files/gravidreg.pdfStart_files/gravreg.pdfStart_files/gravreg_1.pdfshapeimage_20_link_0shapeimage_20_link_1
-MIST -
Multiple Sclerosis International Stem Cell Transplant Trial
Remittera lämpliga patienter!Start_files/MIST.pdf

NYHET 160212

Webföreläsningar i samarbete med Akut neurologi Sverige:

Onsdagen 17/2 - Rituximab vid MS, Jonatan Salzer

Onsdagen 16/3 - Nationella riktlinjer vid Parkinson och MS,

Andres Svenningsson  Se info på ANS hemsida!

KONSENSUSDOKUMENT
MR vid MS
diagnostik & uppföljningStart_files/160214_Konsensusdokument_MR.pdf

NYHET 160220

Konsensusdokument för MR vid MS, Svenska MS-sällskapets MR-utskott i samarbete med Svensk Förening för Neuroradiologi

worldMSday 
25 maj 2016

NYHET 160525

MSworldday 25/5 - MS-fonden arrangerar och akademiska sjukhuset arrangerar MS-dagen i Uppsala.

JUST NU PÅGÅR ARBETE MED  NYA CHECKLISTOR OCH REKOMMENDATIONER FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING SAMT UPPDATERING AV METODBOKEN!

HÅLL UTKIK PÅ HEMSIDAN ELLER VIA NYHETSBREVET