AKTUELLTÅRSMÖTE 2017 29/11 kl 0900-1600
SAS Radisson, Arlanda


Program som PDF!

09.00 – 09.30 SAMLING med KAFFE

09.30 – 10.40 SVENSKA MS-SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE

10.40 – 11.20 PRESENTATION AV 2016 ÅRS HEDERSLEDAMÖTER

11.20 – 12.00 AKTUELL FORSKNING
Epilepsi vid MS? Johan Zelano

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.15 MS-REGISTRET
Vem äger data och hur kan de användas? Jan Hillert

14:15 PRESENTATION AV ÅRETS STIPENDIATER
I år delas 1 miljon kronor ut till svensk MS-forskning.
Jan Lycke

14.30 – 15.00 KAFFE

15:00 – 15:15 MS FORSKNINGSFONDEN
Presentation av årets stipendiater. Jan Lycke

15:15 – 15:30
ECTRIMS 2019 Lou Brundin

15.30 – 16.00 AKTUELLA STUDIER

COMBAT-MS En prospektiv, flerårig nationell uppföljning för att belysa effekt och säkerhet av våra MS-terapier. Nu i full gång! Fredrik Piehl

RIFUND Ett paradigmskifte för läkemedelsstudier vid MS där det primära syftet är patient- och samhällsnytta och inte vinster för storföretagen. Hur har det gått? Anders Svenningsson


MS-sällskapets årsmöte är öppet för alla medlemmar och arrangeras i år den 29/11. Program som PDF!
MS-FORSKNINGSFONDEN

I år delar MS-forskningsfonden ut extra mycket anslag! En generös donation har möjliggjort att anslagen är extra stora i år!

Ansökningstiden har nu passerats (1/10).

METODBOKEN
Just nu pågår arbetet med att uppdatera metodboken


Kontakt: webmaster@mssallskapet.se

Sidan uppdaterad: 2017-10-30

SVENSKA MS-SÄLLSKAPET 2017

Sidan är producerat av Hjärntanken