MEDLEMSKAPBLI MEDLEM I SMSS!

Vi önskar dig välkommen som medlem i Svenska MS sällskapet!

En förutsättning för medlemskap i Svenska MS sällskapet är att du i enlighet med stadgarna är en aktiv eller tidigare aktiv yrkesutövande person inom sjukvården, eller till sjukvården nära ansluten verksamhet och/eller är forskare som har intresse av sjukdomen Multipel Skleros (MS).

Medlemsavgiften på 200 kronor kan Du betala via vårt Bankgiro 5737-6824, använd gärna e-bank.

Du skickar din medlemsansökan via e-mail till sällskapets sekreterare: Markus Axelsson

I din ansökan om medlemskap behöver vi följande uppgifter:
- bostads- och arbetsplatsadress
- telefonnummer där vi kan nå er dagtid
- yrke
- e-post adress


Det mesta av information kommer vi i möjligaste mån att ordna via e-post. Så om det är någon som önskar brevledes kontakt var god och anmäl detta till sekreteraren. Meddela även om du inte vill finnas med på Sällskapets medlemmars e-postlista. Efter det att du inbetalt medlemsavgiften blir du medlem i Svenska MS Sällskapet.

E-postlistan används för viss medlemsinformation men den viktigaste informationskanalen är hemsidan samt nyhetsbrevet (teckna dig här!)

Genom styrelsen för Svenska MS sällskapet


Kontakt: webmaster@mssallskapet.se

Sidan uppdaterad: 2016-09-25

SVENSKA MS-SÄLLSKAPET 2017

Sidan är producerat av Hjärntanken