METODBOKEN1 - MS - översikt
MS - en översikt - Fredrik Piehl och Jan Lycke – 14-05-27

2 - Organisation av MS-vården i Sverige
Organisation - Fredrik Piehl och Jan Lycke – 14-05-27

3 - Diagnostik av MS
- diagnostik - Anders Svenningsson – 16-03-06
- prognos - Björn Runmarker – 16-11-27

4 - Specifik behandling
MS-specifik behandling - Anders Svenningsson – 17-02-07
Behandling av MS-skov - Tomas Olsson - 17-02-07

5 - Symptomatisk behandling
Spasticitet - Jan Lycke 16-11-06
Smärta - Sten Fredrikson och Anders Österberg – 16-06-21
Fatigue - Sten Fredrikson – 16-06-21
Ataxi - Jan Lycke - 16-11-06
Neuropsykiatriska symtom - Philip Brenner 16-03-01
Kognitiva symptom - Ia Rorsman – 14-06-03
Blåsrubbningar - Magnus Vrethem – 16-02-06
Sexuell dysfunktion - Birgitta Hulter – 16-06-22
Gastrointestinala symptom - Magnus Vrethem – 16-02-06

6 - MS-omhändertagande
Konsultationen - Magnus Vrethem – 16-02-06
Omvårdnad - Kristina Gottberg – 16-11-29
Arbetsterapi - Eva Månsson Lexell & Berit Fritzin – 17-11-06
Sjukgymnastik - A Wickström - 08-11-28
Psykosocialt omhändertagande - Margareta Svensson – 12-09-05
Rehabilitering - Richard Levi och Jan Lexell – 12-11-01
Etiska Överväganden - Peter Sundström – 16-05-26

7 - Intresseorganisationer
Intresseorganisationer - Anne Thelander – 16-03-31

8 - Funktionsskalor
Funktionsskalor - Jan Fagius – 16-03-20

.

Kontakt: webmaster@mssallskapet.se

Sidan uppdaterad: 2017-11-17

SVENSKA MS-SÄLLSKAPET 2017

Sidan är producerat av Hjärntanken