Svenska MS-sällskapet

Nyheter

INFO OM COVID-19 OCH RISKER VID MS

20-03-11

NYTT DOKUMENT OM VACCINATION

2020-01-20

NYA CHECKLISTOR FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING

2019-11-25

UPPDATERADE REKOMMENDATIONER OM RITUXIMAB OCH NATALIZUMAB

2019-11-27

VIKTIG INFORMATION OM RITUXIMAB

2019-04-29

Nästa årsmöte planeras

2020-11-26

i Stockholm

Svenska MS-sällskapet är en sammanslutning för aktiva eller tidigare aktiva yrkesutövande personer i sjukvården eller till sjukvården nära ansluten verksamhet, samt för forskare som har intresse av sjukdomen Multipel Skleros.

Metodbok

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som i olika faser av sjukdomen kräver insatser från sjukvården.

Läkemedel

Uppdaterade Behandlingsriktlinjer 2019-11-27. Nya dokument publiceras fortlöpande.

Rehabilitering

Svenska MS-sällskapets rehabiliteringsutskott har tagit fram dokument som berör rehabilitering vid MS.