Svenska MS-sällskapet

Nyheter

ST kurs i Multipel Skleros och Demyeliniserande sjukdomar i CNS

Datum 4-8 april 2022

Plats: Digitalt

UPPDATERING OM SARS-COV-2 VIRUS INKLUSIVE VACCINATION OCH RISKER VID MS

2021-09-17

NYA DOKUMENT OM NMOSD

21-06-08

NYA CHECKLISTOR 210118

21-01-18

RAPPORT FRÅN MS-REG OM COVID-19 INFEKTION

2021-06-16

DU HAR VÄL INTE MISSAT VÅRT NYA MEDLEMSREGISTER?

SMSS startar videoföreläsningar, registrera dig i det nya medlemsregistret för mer information!

Svenska MS-sällskapet är en sammanslutning för aktiva eller tidigare aktiva yrkesutövande personer i sjukvården eller till sjukvården nära ansluten verksamhet, samt för forskare som har intresse av sjukdomen Multipel Skleros.

Metodbok

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som i olika faser av sjukdomen kräver insatser från sjukvården.

KONSENSUSDOKUMENT

Rekommendationer gällande vaccination vid MS.

Läkemedel

Uppdaterade Behandlingsriktlinjer 2019-11-27. Nya dokument publiceras fortlöpande.

Rehabilitering

Svenska MS-sällskapets rehabiliteringsutskott har tagit fram dokument som berör rehabilitering vid MS.