Svenska MS-sällskapet

Nyheter

Rekommendationer gällande vaccination vid MS

Uppdaterat dokument
20221115

NMOSD: Inebilizumab

Uppdaterat dokument
20221115

MS LÄKEMEDEL

Nya uppdateringar!
Okt-nov 2022

Interferon beta | Alemtuzumab | Pegylerad interferon | Ponesimod | Glatirameracetat | Kladribin | Dimetylfumarat | Teriflunomid | Diroxymelfumarat | Ozanimod

NYTT KAPITEL I METODBOKEN

Fatigue

2022-10-10

UPPDATERING OM SARS-COV-2 VIRUS INKLUSIVE VACCINATION OCH RISKER VID MS

2022-09-26

DU HAR VÄL INTE MISSAT VÅRT NYA MEDLEMSREGISTER?

SMSS startar videoföreläsningar, registrera dig i det nya medlemsregistret för mer information!

Svenska MS-sällskapet är en sammanslutning för aktiva eller tidigare aktiva yrkesutövande personer i sjukvården eller till sjukvården nära ansluten verksamhet, samt för forskare som har intresse av sjukdomen Multipel Skleros.

Metodbok

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som i olika faser av sjukdomen kräver insatser från sjukvården.

KONSENSUSDOKUMENT

Rekommendationer gällande vaccination vid MS.

Läkemedel

Nya dokument publiceras fortlöpande.