Svenska MS-sällskapet

Nyheter

MS KURS FÖR OMVÅRDNADS- OCH REHABPERSONAL

Virtuellt årsmöte 26:e november!

Inbjudan med program till er medlemmar som registrerat sig i det nya medlemsregistret.

DU HAR VÄL INTE MISSAT VÅRT NYA MEDLEMSREGISTER?

SMSS startar videoföreläsningar, registrera dig i det nya medlemsregistret för mer information!

NYTT DOKUMENT OM SIPONIMOD

– 20-09-21

Ny MS-kurs jan 2021

– anmälan öppnar 14/9

Uppdatering om SARS-CoV-2 virus och risker vid MS

2020-06-10

RAPPORT FRÅN MS-REG OM COVID-19 INFEKTION

2020-09-08

REGISTRERING AV COVID-19 INFEKTION I SVENSKA MS-REG

2020-04-03

NYTT DOKUMENT OM VACCINATION

2020-01-20

Svenska MS-sällskapet är en sammanslutning för aktiva eller tidigare aktiva yrkesutövande personer i sjukvården eller till sjukvården nära ansluten verksamhet, samt för forskare som har intresse av sjukdomen Multipel Skleros.

Metodbok

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som i olika faser av sjukdomen kräver insatser från sjukvården.

Läkemedel

Uppdaterade Behandlingsriktlinjer 2019-11-27. Nya dokument publiceras fortlöpande.

Rehabilitering

Svenska MS-sällskapets rehabiliteringsutskott har tagit fram dokument som berör rehabilitering vid MS.