Svenska MS-sällskapet

Nyheter

UTLYSNING MS FORSKNINGSFONDEN 2022

SAVE THE DATE

ÅRSMÖTE 22-11-24

Plats meddelas senare

NYHETER MS-registret

22-03-22

NYA DOKUMENT

UPPDATERING OM CORONAVIRUSINFEKTIONEN COVID-19 OCH RISKER VID MS

2022-02-20

NYTT UTSKOTT!

OMVÅRDNADSUTSKOTTET

DU HAR VÄL INTE MISSAT VÅRT NYA MEDLEMSREGISTER?

SMSS startar videoföreläsningar, registrera dig i det nya medlemsregistret för mer information!

Svenska MS-sällskapet är en sammanslutning för aktiva eller tidigare aktiva yrkesutövande personer i sjukvården eller till sjukvården nära ansluten verksamhet, samt för forskare som har intresse av sjukdomen Multipel Skleros.

Metodbok

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som i olika faser av sjukdomen kräver insatser från sjukvården.

KONSENSUSDOKUMENT

Rekommendationer gällande vaccination vid MS.

Läkemedel

Uppdaterade Behandlingsriktlinjer 2019-11-27. Nya dokument publiceras fortlöpande.

Rehabilitering

Svenska MS-sällskapets rehabiliteringsutskott har tagit fram dokument som berör rehabilitering vid MS.